ZILDJIAN Cartone 5 K Custom Worship (KC0801W): ride + hi-hat + 2 crash

ZILDJIAN Cartone 5 K Custom Worship (KC0801W): ride + hi-hat + 2 crash

ZILDJIAN Cartone 5 K Custom Worship (KC0801W): ride + hi-hat + 2 crash